Support Website Contact Support Blog

işlem sırası

 

  1. Aşama - Öncelikle resim yükleniyor

2- (1. İlk işleme-2. nokta bulut ve mesh-3.DSM, ortomosik ve indeks).

3’ten sonra, Yer Kontrol Noktalarını içeren .csv dosyasını yüklüyorum. Yerel koordinat sistemini düzenlerim.

4-Yer işaretlerini Temel Editör ile kabaca işaretliyorum .

5-Raycloud ile iyi vardiya yapıyorum.

6- (Process-Reoptimize) sürecini tıklıyorum.

7-İşlem sonrası yapıyorum (Qulalty Raporu Oluştur).

SÜREÇ SÜREÇ ADIMLARINI NASIL YAPACAKSINIZ VE FOTOGROMETRİK DOSYA ÇIKIŞLARINI OLUŞTURMA NASIL YAPILIR?

 

Hi Gamze,

I hope I understood correctly the content of your post, since I am not really familiar with Turkish…
Are you trying to upload the project results to the cloud? If not, this post should belong to a different topic of our Community.

After reoptimizing, the outputs of Step 2 and 3 will be erased, since they both depend on Step 1 results, which the reoptimization process will update. Once the reoptimization has been performed, you need to run Step 2 and 3 again. For more information on Reoptimizaton: Menu Process > Reoptimize

The ideal processing workflow is to:

  1. Run Step 1.
  2. Add GCPs.
  3. Reoptimize.
  4. Run Step 2.
  5. Edit the point cloud and save the project.
  6. Run Step 3.

Best